kinesthesia

kinesthesia
kinestezija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kūno, jo dalių padėties ir judėjimo jutimas nežiūrint į juos. Kinestezijos fiziologinis pagrindas yra raumenų, sausgyslių ir sąnarių receptorių jaudinimas, kylantis dėl raumenų ilgio pasikeitimo ir sausgyslių tempimo. Kinestezija svarbi kūnui orientuoti, kūno dalių visumai suvokti, judamiesiems įgūdžiams susidaryti, judesiams reguliuoti ir koordinuoti. Kinestezija susijusi su kitomis juslėmis, ypač regos ir pusiausvyros organų veikla. kilmė gr. kinēsis – judėjimas + aisthēsis – pojūtis atitikmenys: angl. kinesthesia vok. Kinästhesie, f rus. кинестезия

Sporto terminų žodynas. T. 1. 2-asis patais. ir papild. leid.: Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios. 2002.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • kinesthesia — kin es*the sia, kinesthesis kin es*the sis kinesthetic kin es*thet ic See {kinaesthesia}, {kinaesthesis}, and {kinaesthetic}. [PJC] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • kinesthesia — (n.) also kinaesthesia, 1888, Modern Latin compound of Gk. kinein to set in motion; to move (see CITE (Cf. cite)) + aisthesis perception (see ANAESTHESIA (Cf. anaesthesia)) …   Etymology dictionary

  • kinesthesia — [kin΄is thēsiskin΄is thē′zhə, kin΄is thē′zhē ə] n. [ModL < Gr kinein, to move (see CITE) + aisthēsis, perception: for IE base see AESTHETIC] the sensation of position, movement, tension, etc. of parts of the body, perceived through nerve end… …   English World dictionary

  • kinesthesia — US var. of KINAESTHESIA. * * * kinesthesia, esthetic see kinæsthesis …   Useful english dictionary

  • kinesthesia — kinaesthesia kin aes*the sia, kinaesthesis kin aes*the sis, n. [NL., fr. Gr. kinei^n to move + ? perception.] (Physiol.) The perception attendant upon the movements of the muscles; the sensation accompanying movement of the muscles. [Also spelled …   The Collaborative International Dictionary of English

  • kinesthesia — or kinesthesis noun (plural thesias or kinestheses) Etymology: New Latin, from Greek kinein + aisthēsis perception more at anesthesia Date: 1880 a sense mediated by receptors located in muscles, tendons, and joints and stimulated by bodily… …   New Collegiate Dictionary

  • kinesthesia — kinesthetic /kin euhs thet ik/, adj. /kin euhs thee zheuh, zhee euh, zee euh, kuy neuhs /, n. the sensation of movement or strain in muscles, tendons, and joints; muscle sense. Also, kinaesthesia, kinesthesis. [1875 80; < Gk kin(eîn) to move, set …   Universalium

  • kinesthesia — noun a) Sensation or perception of motion. b) (physiology) the perception of the movement of ones own body, its limbs and muscles etc. Syn: proprioception, kinesthesis …   Wiktionary

  • kinesthesia — 1. The sense perception of movement; the muscular sense. 2. An illusion of moving in space. [G. kinesis, motion, + aisthesis, sensation] * * * kin·es·the·sia .kin əs thē zh(ē )ə, .kī nəs or kin·es·the·sis thē səs or chiefl …   Medical dictionary

  • kinesthesia — n. sense of movement, kinesthesis …   English contemporary dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”